ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแชร์ :
  

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มีนาคม 2020

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ