ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)แชร์ :
  

ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 เมษายน 2020

ประกาศเชิญชวน

e-bidding

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ