ซื้อวัสดุสำนักงานและหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแชร์ :
  

ซื้อวัสดุสำนักงานและหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2020

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ