จ้างดำเนินโครงการออกแบบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ (LOGO) ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแชร์ :
  

จ้างดำเนินโครงการออกแบบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ (LOGO) ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พฤษภาคม 2020

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ