จ้างที่ปรึกษาโครงการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแชร์ :
  

จ้างที่ปรึกษาโครงการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

26 พฤษภาคม 2020

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ