จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานสถานการณ์การกีฬาของชาติ โดยวิธีคัดเลือกแชร์ :
  

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานสถานการณ์การกีฬาของชาติ โดยวิธีคัดเลือก

26 พฤษภาคม 2020

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ