logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
การแข่งขันเชิดสิงโตนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

วันที่ 6 พ.ค. 2561

การแข่งขันเชิดสิงโตนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสจัดการแข่งขันเชิดสิงห์โตนานาชาติ ณ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ อ
สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ในระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561

มีนักเชิดสิงโต 7 ประเทศ ออสเตรเลีย, จีน , ลาว ,มาเลเซีย ,สิงคโปร์,อินโดนีเซีย,ไทย  รวม 350 คน

การแข่งขัน มี 2 ประเภท
1. ประเภทค่ายกล
2. ประเภทดอกเหมย(ปีนขึ้นเสา)sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th