logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439

วันที่ 25 พ.ค. 2561

          งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1439 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2561  ณ ศูนย์บริการกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า หนองจอก กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของท่านศาสดามุฮำหมัด (ช.ล.) และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก และพระบรม-วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม อีกทั้งเพื่อแสดงกิจกรรมอันแสดงถึงศิลปะ วัฒนธรรมอิสลามที่เกี่ยวข้องวิถีชีวิตมุสลิมที่บูรณาการกับสังคมไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
          โดยในปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดและมีทูตานุทูตจากประเทศมุสลิมที่มีสถานทูตในประเทศไทย เข้าร่วมงานกว่า 20 ประเทศ โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
           - การแสดงนิทรรศการเฉลิืมพระเีกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
           - การทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกรุอาน เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศทั้งชายและหญิง เข้าร่วมทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกรุอาน ระดับนานาชาติ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
           - การสาธิตอ่านคัมภีร์อัลกรุอานในกลุ่มประเทศอาเซียน
           - การเฉลิมฉลองการจบหลักสูตรการเรียน การอ่านคัมภีร์อัลกรุอานของเยาวชนมุสลิม จำนวน 5,000 คน
           - การแสดงนิทรรศการเรื่ง "มูฮำหมัด ศาสดาผู้เมตตาธรรม นำสัจธรรมสู่สังคม"
           - การสัมมนาทางวิชาการกิจกรรมสตรีและเยาวชน
           - การออกร้านจำหน่ายสินค้าและบริการของสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ฮาลาล จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นมหกรรมสินค้าอาหารและบริการฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีบูธกระจายสินค้ามากกว่า 500 บูธ และยังมีในส่วนของฮาลาลเอ็กซ์โปที่มีร้านค้า อีกกว่า 100 ร้าน
 


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th