logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ชื่อและตำแหน่งผู้บริหาร
ชื่อและตำแหน่งผู้บริหาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
อธิบดีกรมพลศึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โฆษกกระทรวง
ผู้อำนวยการสำนัก
ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

หน้า : [1]


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th