logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลโดยใช้กลไกประชารัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2559 (1 ธ.ค. 2559)
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลโดยใช้กลไกประชารัฐ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (21 ก.ย. 2559)
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลโดยใช้กลไกประชารัฐ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (28 มิ.ย. 2559)
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลโดยใช้กลไกประชารัฐ ประจำเดือนเมษายน 2559 (18 พ.ค. 2559)
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลโดยใช้กลไกประชารัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2559 (12 พ.ค. 2559)
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลโดยใช้กลไกประชารัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (16 มี.ค. 2559)
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลโดยใช้กลไกประชารัฐ ประจำเดือนมกราคม 2559 (15 ก.พ. 2559)

หน้า : [1]


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th