logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA)

บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA)

หมวดย่อย
   ตารางบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย (Tourism Satellite Account: TSA)
   ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table: I/O Table)
   ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว (Tourism Economics by MOTS)
   เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account: TSA)
   รายงานการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account: TSA)sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th