logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวด้านท่องเที่ยว
ข่าวด้านท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นคณะกรรมการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัด ณ โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรม และร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
พิธีตักบาตรและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการ "จิตอาสาประชาร่วมใจ กำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ" ในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ บริเวณคลองส่งน้ำแก้มลิง อบต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
รวมแบงค์รัชกาลที่9 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
บ่อนำ้พุร้อนพระร่วง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการ การท่องเที่ยวเพื่อสร้างความผูกพันภายในครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ )
กิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเพชรบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ “ปั่นรวมพลัง ทำดีเพื่อพ่อ ที่ ตรัง” Green for You,Tourism forAll : Bike@ Trang (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
งานเทศกาลลอยประทีป กระบี่เบิกฟ้าอันดามัน ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ริมเขื่อนหน้าเมืองกระบี่ ประธานในพิธีเปิด นายนอบ คงพูน (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่) โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการแสดงส
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา (ด้านท่องเที่ยว) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติคลองลาน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติคลองลาน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชนจังหวัดตรังด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
จังหวัดตรังโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ร่วมกับชมรมจักรยานตรัง และชมรมจังกรยานทุกอำเภอ ขอเชิญร่วม"ปั่นรวมพลัง ทำดีเพื่อพ่อ ที่ตรัง" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
กิจกรรมฝึกอบรม "จัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ประปีี 2560 - 2564 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th