logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวด้านท่องเที่ยว
ข่าวด้านท่องเที่ยว
การแสดงแสงสีเสียงและการสมโภชน์ห่มผ้าพระราชการทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
อบรมภาษาจีนให้แก่อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่)
วิถีคนเมืองเหน่อ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)
กิจกรรม One Day Trip เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดชุมพร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี แห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมมัคคุเทศก์ หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดชุมพร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมมัคคุเทศก์ หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง) รุ่นที่ 1 จังหวัดชุมพร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
กิจกรรมอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ตามรอยกินรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีจังหวัดชุมพร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
กิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
พิธีเปิดโครงการงานประเพณีขึ้นถ้ำรับร่อ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ตลาดหรรษาวินยานุโยค (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)
โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมฝึกอบรม “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” ประจำปี ๒๕๕๙ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
กิจกรรมอบรม “อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๕๙ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
7 อีเวนท์เย็นฉ่ำที่หาดใหญ่-สงขลา "สงกรานต์ 2016" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th