logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวด้านท่องเที่ยว
ข่าวด้านท่องเที่ยว
การพัฒนาเครือข่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2 รุ่น2 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
การแข่งขันเชิดสิงโตนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
การประชุมพิจารณางบเหลือจ่ายจังหวัดสิงห์บุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
การพัฒนาเครือข่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2 รุ่น1 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
พัฒนาศักยภาพบุคคลากรภายในวัด (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
กีฬาเพื่อมวลชน Sports for All 4.0 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
การพัฒนศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
- วิวาห์วีรชนค่ายบางระจัน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
- อำเภอสำโรงทาบจัดงานสัมผัสมหัศจรรย์วัฒนธรรมและตลาดโบราณ100ปี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์)
กิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
งานเทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
ให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว นุ้งโจง ห่มสไบ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
งานสดุดีวีรชนและการแสดงแสงสีเสียง ค่ายบางระจัน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
พิธีวางพวงมาลาวีรชนค่ายบางระจัน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
โครงการพัฒนาสินค้าพื้นเมืองจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กิจกรรม Roadshow ครั้งที่ 2) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการพัฒนาสินค้าพื้นเมืองจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กิจกรรม Roadshow ครั้งที่ 1) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการพัฒนาสินค้าพื้นเมืองจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ศึกษาดูงาน) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการพัฒนาสินค้าพื้นเมืองจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จ้างที่ปรึกษา) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการจัดกิจกรรมสำคัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การจัดกิจกรรมถนนคนเดินจังหวัดสุโขทัย) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th