logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวด้านกีฬา
ข่าวด้านกีฬา
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่39 ประจำปี2561"ขุนด่านเกมส์" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์)
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0" (Sport for all 4.0) เต้นแอโรบิก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายในกรอบความร่วมมือด้านกีฬาอาเซียน ประจำปี 2560 (กิจกรรมแอโรบิกรวมพลคนรักแม่ 12 สิงหา มหาราชินี) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (กิจกรรมการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัด) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 (กิจกรรมการจัดแข่งขันกีฬาอนุบาล) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ประจำปี 2560 "ไทยเลยภูเขาเกมส์" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 (กิจกรรมร้อนนี้มีนันทนาการเพื่อลูกรัก) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 (กิจกรรมการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ "ผู้สูงอายุ") (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการจัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ด้านกีฬา) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
ประกาศคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 "ขุนด่านเกมส์" ณ จังหวัดนครนายก (สำน
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ขอเชิญร่วมแข่งขัน Thailand Prime Minister Cup 2018 (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี)
รับสมัครการแข่งขันฟุตบอล PM 2018 ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น. (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด )
การแข่งขันฟุตซอล "พลาญชัยคัพ" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด )
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (ขุนด่านเกมส์) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th