logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวด้านกีฬา
ข่าวด้านกีฬา
ใบสมัครกีฬานักเรียน (ฟุตบอล) รอบเขต (หนองคาย) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม)
ใบสมัครกีฬานักเรียน รอบเขต (หนองคาย) แบบรวมทุกชนิดกีฬา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม)
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษา และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น)
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน รัฐ ราษฎร์ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๙ “กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมค่ายนันทนาการต้านยาเสพติด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน รัฐ ราษฎร์ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียน จังหวัดตรัง “คอซิมบี้เกมส์” ครั้งที่ ๖๒ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี กิจกรรมฝึกอบรมการออกกำลังกายการเล่นกีฬาลีลาศขั้นพื้นฐาน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี กิจกรรมแข่งขันกีฬาวู้ดบอลจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ตารางการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดพิษณุโลก(รวมชนิดกีฬา) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
สถิติการแข่งขันมหกรรมกีฬา - กรีฑา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดชัยนาท (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท )
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปรองดอง สมานฉันท์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559(ส่วนบุคคล) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปรองดอง สมานฉันท์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่การแข่งขันกีฬาปรองดอง สมานฉันท์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดพิษณุโลก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
ใบสมัครการแข่งขันกีฬาปรองดอง สมานฉันท์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
การแข่งขันน้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอุดรธานี) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี)
การแข่งขันหนองใหญ่มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน กิจกรรมแอโรบิกรวมพลคนรักแม่ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th