logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวด้านท่องเที่ยว
ข่าวด้านท่องเที่ยว
การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ประเภทนิติบุคคล) (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ประเภทบุคคลธรรมดา) (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
การชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายสองปี (ต่ออายุ) (ประเภทนิติบุคคล) (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
การชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายสองปี (ต่ออายุ) (ประเภทบุคคลธรรมดา) (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
การต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
การออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ประเภทนิติบุคคล) (กรณีทั่วไป) (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ประเภทบุคคลธรรมดา) (กรณีทั่วไป) (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคลกรณีที่ให้บริการดำน้ำแบบดำน้ำโดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการดำน้ำ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทบุคคลธรรมดากรณีที่ให้บริการดำน้ำแบบดำน้ำโดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการดำน้ำ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
ขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
ขอเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
ขอเชิญเที่ยวชมดอกไม้หน้าน้ำตกคลองลานในรอบ 1 ปี มีครั้งเดียว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
การท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
1.การเลิกประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยวและขอรับคืนหลักประกัน (ประเภทนิติบุคคล) (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี)
2.การเลิกประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยวและขอรับคืนหลักประกัน (ประเภทบุคคลธรรมดา) (ส่วนภูมิภาค) (2) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี)
3.การขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ประเภทนิติบุคคล) (ส่วนภูมิภาค) (1) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี)
4.การขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ประเภทบุคคลธรรมดา) (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี)
5.การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ประเภทนิติบุคคล) (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th