logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวด้านท่องเที่ยว
ข่าวด้านท่องเที่ยว
6.การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ประเภทบุคคลธรรมดา) (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี)
7.การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี)
8.การชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายสองปี (ต่ออายุ) (ประเภทนิติบุคคล) (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี)
9.การชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายสองปี (ต่ออายุ) (ประเภทบุคคลธรรมดา) (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี)
10.การต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี)
11.การออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี)
12.การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ประเภทนิติบุคคล) (กรณีทั่วไป) (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี)
13.การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ประเภทบุคคลธรรมดา) (กรณีทั่วไป) (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี)
14.ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคลกรณีที่ให้บริการดำน้ำแบบดำน้ำโดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการดำน้ำ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี)
15.ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทบุคคลธรรมดากรณีที่ให้บริการดำน้ำแบบดำน้ำโดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการดำน้ำ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี)
16.ขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี)
17.ขอเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว (ส่วนภูมิภาค) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี)
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
"จิบกาแฟ แชร์ความคิด" จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 31 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
กิจกรรมอบรมส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้บริษัททัวร์ /มัคคุเทศ /ผู้ประกอบการสินค้า OTOP วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
เปิดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ชาวจังหวัดมุกดาหาร "สวนน้ำมุกดาหาร กอล์ฟคันทรี" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร)
กิจกรรมวิ่งเพื่อมรดกโลก "ยูนิค รันนิ่ง สุโขทัยมาราธอน 2558"
การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ประจำปี 2558 แม่ฮ่องสอนเกมส์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th