logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ

เลื่อนวันสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการสอบคัดเลือกพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (คณะกรรมการการทุจริตแห่งชาติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
แจ้งยุติการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เดิม
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามข้อตกลงฯ ASEAN MRA on TP และระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ASEAN MRA on TP ปี พ.ศ. 2560 - 2563
ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนการศึกษา 4 ประเภท
รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 3 อัตรา(ชลบุรี)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการประจำศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ...
รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่นิติกร 1 ตำแหน่ง
รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง ประจำสำนักมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรภาษาสำหรับนักเรียน นิสิต ศิษย์เก่า มก.และบุคคลทั่วไป
รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
รับสมัครตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง สังกัดกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th