logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวด้านท่องเที่ยว
ข่าวด้านท่องเที่ยว
โครงการประชุมผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เขตตรวจราชการที่ 15-18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการอบรม "ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย 4.0" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
การจัดพิธีเปิดทำการส่วนคดีนักท่องเที่ยวในศาลจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ด้านการท่องเที่ยว) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันธ์ภายในครอบครัว ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
Walk Rally พิชิตยอดเขาสน ยลลำน้ำปิง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
แสดงความยินดี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
พิธีมอบบัตรประจำตัวอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางน้ำ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ดนตรีกล่อมไพรด้วยใจรักษ์เลียงผาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี)
งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร)
งานเทศกาลศิลปะจากฟางข้าว "ข้าวใหม่ปลามัน ทุ่งกุลาร้องไห้ ครั้งที่ 1" ณ ลานปอเทืองหน้าเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 11 มกราคม 2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด )
ตรวจจุดบริการร่วมช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ฉลองครบรอบ 1 ปี ตลาดใต้เคี่ยม ตลาดชุมชนท่องเที่ยวเชิงอาหาร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ มหัศจรรย์ มอหินขาว โต้ลมหนาวที่ชัยภูมิ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ)
การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ(สัมมนาครั้งที่ 1) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ)
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แปดริ้ว 4.0 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
5 วัดตามรอยเรื่องราวประวัติศาสตร์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ )
รับฟังนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
กำกับดูแลภาพยนตร์ The Island 2 ประเทศรัสเซีย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th