logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวด้านกีฬา
ข่าวด้านกีฬา
โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา และนันทนาการ “กิจกรรม ปั่นปันรักเพื่อน้องและท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
การแข่งขันกีฑานักเรียนระดับจังหวัด ประจำปี 2558 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ และการละเล่นพื้นบ้านในชุมชนท้องถิ่นชาวเล จังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการจังหวัดกำแพงเพชร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
การแข่งขันฟุตบอลอาวุโสจังหวัดบุรีรัมย์คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์)
กำหนดการกิจกรรม ปั่นปันรักเพื่อน้องและท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารีี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลกลุ่มพิเศษและผู้ด้อยโอกาส (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร)
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน “กิจกรรมนันทนาการต้านยาเสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการในจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2558 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
อบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการ จังหวัดกำแพงเพชร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ประจำปี ๒๕๕๘ กิจกรรม ปั่นปันรักเพื่อน้องและท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารรี" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการกีฬาจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๘ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดตรัง (11th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2015) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2558 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 เขตภาคใต้ตอน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี 2558 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2558 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th