logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวด้านท่องเที่ยว
ข่าวด้านท่องเที่ยว
ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 1กุมภาพันธ์ 2561 ณวัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม)
5 วัดตามรอยเรื่องราวประวัติศาสตร์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ )
๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประชุมเชิงปฏิบัตการในหัวข้อ " smart city" โดยท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี )
การขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร)
จัดอบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างเครือข่ายดูแลความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ต้อนรับตูน บอดี้แสลม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ประกาศการยื่นคำขอรับรองมาตราฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท )
ช่วยเหลือกิจกรรมอาสาสมัครชาวต่างชาติ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ขอเชิญเที่ยวงาน AmazingBetong (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
ตราสัญลักษณ์ "ปีท่องเที่ยววิถีไทย" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
งานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งกว๊านพะเยา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา)
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันท์ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ตำบลหน้าถ้ำ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
การขอรับการสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
ประกาศขยายเวลารายงานตัวมัคคุเทศก์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ขอเชิญเที่ยวงาน ไหลเรือไฟโบราณ 2560 จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม)
บรูณาการแก้ไขปัญหาศูนย์บริการทางหลวงชนบททิ้งร้าง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นทีืจังหวัดอ่างทอง รับฟังปัญหาเพื่อหาแนวทางส่งเสริมเชื่อมโยงท่องเที่ยวชุมชน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง)
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตรวจสอบเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล และพบกับมัคคุเทศก์น้อย เจ้าบ้านที่ดี ที่วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th