วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานงานเทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ ครั้งที่ 3 โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานร่วม ร่วมด้วย นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ บริเวณลานเวทีกลาง ลานมังกรทอง อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

     งาน "เทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ภายใต้ชื่อ "สวรรค์นิรมิตวิจิตรหุ่นโคมไฟ" และ "เทศกาลอาหารอร่อย เมืองมังกรนครสวรรค์ ประจำปี 2564" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์ ในรูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ New Normal กิจกรรมภายในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ ทั้งด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม อาหารอร่อย ที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรปลอดสารพิษ ที่นำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวผู้เข้าเยี่ยมชมงาน โดยสนับสนุนเกษตรกรงดใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ตามนโยบายแนวทางของรัฐบาล

     รมว.พิพัฒน์ กล่าวว่า "จากการจัดงานเทศกาลหุ่นโคมไฟจังหวัดนครสวรรค์ใน 2 ปีที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาคการท่องเที่ยว และภาคบริการ รวมถึงจาก การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของฝาก อาหารต่างๆ ฯลฯ ภายในบริเวณการจัดงาน  ด้วยเมนูที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัด และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ที่สอดคล้องกับนโยบาย ของกระทรวงการท่องเที่ยว คือ ความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นธรรม ความยั่งยืน และรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมงานจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการมียอดการจำหน่ายสูงเป็นที่พึงพอใจ ทั้งนี้ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจังหวัดนครสวรรค์ และทั่วประเทศ ประสบกับปัญหาจากโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท ทำให้ขาดสภาพคล่อง ในการดำเนินกิจการ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการ เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านของฝาก และธุรกิจโรงแรมต่าง ๆ ฉะนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทย การสนับสนุนการท่องเที่ยวของคนไทยให้ท่องเที่ยวในประเทศ โดยเข้าร่วมชมงานเทศกาลหุ่นโคมไฟ ครั้งที่ 3 ในปีนี้จึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง"