วันที่ 27 ธันวาคม 2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ผลการดำเนินงาน และปัญหาการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่จังหวัดแพร่

โดย เวลา 09.30 น. เดินทางถึงอุทยานลิลิตพระลอ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ

เวลา 11.00 น. ติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาเกี่ยวกับสนามกีฬาอำเภอสอง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เวลา 13.30 น. ติดตามการดำเนินงานศูนย์ฝึกกีฬาทางน้ำ จังหวัดแพร่ ณ บึงยมหลง ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เวลา 15.15 น. ติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ณ อ่างเก็บน้ำแม่มาน ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่