วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเสวนาและให้ข้อมูล "แผนการเปิดประเทศ" แก่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้อง Spectrum ชั้น 29 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท