เวลา 13.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมหารือกับบุคลากรวงการมวยนำโดย นายณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ โปรโมเตอร์และเจ้าของค่ายมวยเพชรยินดี ถึงแนวทางการแก้ไขให้วงการกีฬามวยสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมได้อีกครั้ง หลังประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยหารือในประเด็นการขอโควตาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับนักกีฬามวยและบุคลากรทางกีฬามวย และประเด็นการเริ่มเปิดการแข่งขันกีฬามวยอีกครั้งในเดือน ก.ค. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา