วันที่​ 9​ มิถุนายน​ 2564​ เวลา​ 10.00​ น.​ ณ​ ห้องประชุม​ 201 ศูนย์​ประชุม​วายุภักษ์​ ศูนย์​ราชการ​เฉลิมพระเกียรติ​ฯ​ ถนน​แจ้งวัฒนะ​ นาย​พิพัฒน์​ รัช​กิจ​ประการ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็น​ประธาน​กล่าวเปิดงาน​ และบรรยายพิเศษ​ การ​สัมมนา​ยกระดับ​แหล่ง​ท่องเที่ยว​ให้​เป็นพื้น​ที่​ท่องเที่ยว​ปลอดภัย​ เพื่อ​เตรียม​ความพร้อม​การ​เปิด​ประเทศ​รับ​นัก​ท่องเที่ยว​ ในรูปแบบ​ Virtual​ Seminar​ Online​ ผ่านระบบ​ ZOOM​ โดยมี​ นายเข​มพล​ อุ้ย​ต​ยะ​กุล​ เลขานุการ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ นาย​อนันต์​ วงศ์​เบญจ​รัตน์​ อธิบดี​กรม​การท่อง​เที่ยว​ คณะ​ผู้บริหาร​ฯ​ และผู้ร่วมสัมมนา​ออนไลน์​ กว่า​ 900 คน​ เข้า​ร่วม

 รมต.พิพัฒน์​ กล่าว​ว่า​ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ โดยกรมการ​ท่องเที่ยว​ ได้จัดการสัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย​ ใน​รูปแบบออนไลน์ขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศมากกว่า 900 ท่าน​ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพื้นที่ต้นแบบจากทั้ง 5 พื้นที่ ได้แก่​ พื้นที่ท่องเที่ยวเขตเมือง เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน​ พื้นที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี​ พื้นที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพฯ​ พื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน บ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ท่องเที่ยวย่านการค้าเยาวราช กรุงเทพฯ ซึ่งทั้ง 5 พี้นที่ ให้ความร่วมมือกับทางกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ เป็นอย่างดีในการร่วมวางแผนและจัดทำหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย เพื่อให้เป็นต้นแบบสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ทั่วประเทศ สามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของตนเองให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว Safety Zone ได้

การสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดี ในช่วงที่เรายังไม่สามารถเปิดประเทศได้ ทุกท่านในฐานะเจ้าของบ้านในพื้นที่ท่องเที่ยวประเภทต่างๆ จะได้มีการเตรียมความพร้อม เข้าใจถึงวิธีการและการดำเนินการในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยวของตัวเองให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว Safety Zone เหมือนกับพื้นที่ต้นแบบทั้ง ๕ พื้นที่​ และเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเราจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของสุขอนามัย ความปลอดภัยมากขึ้น โดยยังต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม การให้บริการ และการบริหารจัดการในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อสามารถตอบสนองพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักท่องเที่ยวได้ และสอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal โดยองค์ประกอบต่าง ๆ ล้วนมีความจำเป็นในการพัฒนาและยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยว โดยทุกพื้นที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งจะมีการเปิดประเทศในระยะเวลาอันใกล้นี้