วันนี้ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.40 น.  ที่ โรงแรม บา นา น่า แฟนซี รีสอร์ท เกาะสมุย  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดรับนักท่องเที่ยวภายใต้รูปแบบ Samui Plus Model โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานผ่านการ Live streaming จากกรุงเทพมหานครไปยัง เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ การฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของหมู่เกาะทะเลใต้ ทั้งเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า ตลอดจนพื้นที่อื่นๆ โดยเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการ "Phuket Sandbox"  จากที่ได้เปิดไปแล้วเมื่อในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้วเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกำกับการดำเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พยายามขับเคลื่อนแนวทางการพลิกฟื้นเศรษฐกิจเพื่อพยุง ประคับประคอง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ต้องเผชิญผลกระทบอันเลี่ยงไม่ได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ขณะที่มาตรการความปลอดภัยทางสาธารณสุขก็เป็น ปัจจัยสำคัญที่ละเลยไม่ได้เช่นกัน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแนวทางการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่องใน พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือที่รับทราบกันในชื่อ Samui Plus Model เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดยรูปแบบของ Samui Plus Model จะเป็นการเปิดพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ สะดวกต่อการจำกัดพื้นที่ท่องเที่ยวและควบคุมการเข้า-ออก รวมทั้งสามารถจัดการเดินทางท่องเที่ยวได้แบบมีเงื่อนไขในเส้นทางหรือพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น Sealed route กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความมั่นใจในการบริหารจัดการของจังหวัด ในแนวปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข ประกอบกับมาตรการที่เข้มแข็งของ ภาคธุรกิจ บริการต่างๆ ภายในจังหวัด ที่มีความชัดเจน และสามารถเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี โดยจะนำมาซึ่งการปรับตัวให้เข้ากับการท่องเที่ยววิถีใหม่ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และยังเชื่อมั่นว่าการผลักดันทั้ง 3 เกาะ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคธุรกิจเอกชนจะยกระดับภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ของเกาะและความสอดรับกับทิศทางของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จะส่งเสริมการตลาดต้นทาง จากตลาดที่ได้รับวัคซีนแล้ว เพื่อความปลอดภัยและอุ่นใจของคนในพื้นที่

สำหรับวันแรกของการเปิด Samui Plus Model มีผู้เดินทางที่เป็นตัวแทน เอเย่นต์และสื่อมวลชนต่างประเทศ จากลอนดอน ปารีส แฟรงค์เฟิร์ต และฮ่องกง ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญมาในรูปแบบแฟมทริป Experimental FAM Trip ซึ่งความสำเร็จนี้ ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่สนับสนุนในการรับผู้โดยสารต่อเครื่องจากต่างประเทศเป็นการเฉพาะ Dedicated Domestic Flight เพิ่มโอกาสจากประเทศที่ไม่มีเที่ยวบินตรงเข้าสมุย ให้ได้มาสัมผัสประสบการณ์และมุมมองที่อาจแตกต่างไปจากเดิม แต่ยังคงมีความน่าสนใจในสายตา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวทิ้งท้าย