วันที่ 16 ก.ค.64 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ เพื่อสำรวจพื้นที่ในการตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมให้การอำนวยการสนับสนุน และเตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จำนวน 400 เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

จากการร่วมประชุมหารือ กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ วันนี้พบว่า ที่นี่ยังมีความพร้อมใน 2 ด้าน ที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักกีฬาทีมชาติและเป็นนักกีฬาอาชีพได้ คือ การพัฒนากีฬาทางน้ำ และพัฒนากีฬาการปีนหน้าผา ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การเป็นต้นแบบของกีฬาทั้งสองประเภทได้ต่อไป รมว.พิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย