วันที่ 16 ก.ค.64 เวลา 16.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รมว.กก. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดกระบี่ Krabi we care และมอบตราสัญลักษณ์ SHA และ SHA PLUS กระบี่ โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. นายแพทย์ วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่  และนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดกระบี่ Krabi we care มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความรักความห่วงใย ดูแลเอาใจใส่ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และพัฒนาสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ให้เข้าสู่มาตรฐานสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัย ปัจจุบันจังหวัดกระบี่ มีสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA จำนวน 471 ราย ได้รับรองมาตรฐาน SHA PLUS จำนวน 130 ราย

นอกจากนี้ จังหวัดกระบี่ ได้เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแผนเปิดประเทศของรัฐบาล ในพื้นที่นำร่อง ได้แก่ เกาะพีพี อ่าวไร่เลย์ และเกาะไหง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยได้มีการซักซ้อมแผน SOP พัฒนาฝีมือแรงงานด้านการท่องเที่ยว การฝึกอบรมอาสาสมัครด้านกู้ภัยและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการใน 3 พื้นที่นำร่อง พร้อมกันนี้ บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์