วันที่ 8 กันยายน 2564 ณ วัดถ้ำทองพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) พร้อมด้วย ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมสำหรับการเปิดเมืองเพื่อการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โรคโควิด 19 คลี่คลาย โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายษฐา ขาวขำอำเภอถ้ำพรรณรา นายสกุล ดำรงเกียรติกุล นายอำเภอฉวาง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ อสม.และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

  โอกาสนี้ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในบรรยากาศของการควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19 ที่ทุกฝ่ายได้ดำเนินการเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค ด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างรายได้และเม็ดเงินให้สะพัดในพื้นที่ ได้มีการเดินหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเปิดเมืองเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อสถานการณ์ของโรคโควิด-19 คลี่คลายจะได้พร้อมสำหรับการพลิกฟื้นยกระดับการท่องเที่ยว โดยจะหาจุดเด่นในแต่ละพื้นที่ ดึงสิ่งที่เป็นของดีที่สุดในแต่ละด้าน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา ใครมีดีกว่าก็จะดึงนักท่องเที่ยวได้มากกว่า และจะเดินหน้าผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา โดยจะเร่งยกระดับการท่องเที่ยวทุกด้าน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และสานต่อโครงการ Thailand riviera พัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ฝั่งอ่าวไทยไปจนถึงฝั่งอันดามัน และส่งเสริมของดีชุมชน และอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดให้พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงการเปิดเมือง ที่จะให้ความสำคัญด้านการสร้างความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

  สำหรับการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้ ในช่วงเช้า รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ เดินทางมายังวัดถ้ำทอง อำเภอถ้ำพรรณรา เพื่อกราบสักการะพระพุทธไสยาสน์ และรับฟังความเป็นมาของพระพุทธไสยาสน์และภาพรวมการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อ.เมือง อ.ลานสกา อ.ช้างกลาง อ.ฉวาง อ.พิปูน อ.ถ้ำพรรณรา และ อ.ทุ่งใหญ่  ก่อนเดินทางต่อไปยัง "แหล่งท่องเที่ยวทุ่งจูด" หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา เพื่อรับทราบความเป็นมาของ "แหล่งท่องเที่ยวชุมชนทุ่งจูด "และแนวทางการพัฒนาเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยว จากนั้นในช่วงบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะออกเดินทางต่อไปยังน้ำตกขุนน้ำ หมู่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อชมทัศนียภาพ และสำรวจความพร้อมและความต้องการของชุมชน รองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ตามลำดับต่อไป

  หลังจากนั้นช่วงบ่าย คณะได้เดินทางไปยัง หมู่ที่ 5 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมเปิดป้าย "น้ำตกขุนน้ำ" แห่งแรกและแห่งเดียวของอำเภอเมือง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนตามธรรมชาติ ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และใกล้เคียง ได้มาท่องเที่ยวอีกด้วย โดยมีนายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ นายอำเภอเมือง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ อสม.และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ