วันที่ 11 กันยายน 2564 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) พร้อมด้วย ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ "พังงาพร้อม" โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ

  นายพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงาเปิดรับนักท่องเที่ยวที่พำนักในจังหวัดภูเก็ตแล้ว 7 คืน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดพังงา ร้อยละ 52.66 การจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ Timeline การเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยนักท่องเที่ยวเข้าพักโรงแรมที่อยู่ในพื้นที่นำร่องเขาหลักแซนด์บ็อกซ์ ที่ผ่านมาตรฐาน SHA และ SHA+ ซึ่งขณะนี้ที่จังหวัดพังงา มีสถานประกอบการ 10 ประเภทที่ผ่านมาตรฐาน SHA จำนวน 554 ราย และ SHA+ จำนวน 222 ราย และตลอดการเข้าพักต้องแชร์ตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันผ่าน Application หมอชนะ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 หากทราบผลว่าติดเชื้อโควิด 19 ต้องเข้าทำการรักษาในโรงพยาบาลที่รัฐกำหนดทันที ในส่วนของแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ พังงานอกจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแบบธรรมชาติแล้ว ยังมีกีฬาที่น่าสนใจ เช่น เซิฟบอร์ด เซิฟสเก็ต กีฬาดำน้ำ กีฬาโยคะ หรือจะเป็นอาหารที่สด สะอาด อร่อย มีผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของพังงา ฯลฯ

  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ (รมว.กก.)  กล่าวว่า การเดินทางมาที่จังหวัดพังงาในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้า รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อจะได้หางแนวทางในการแก้ไขต่อไป