วันที่​ 12 กันยายน  2564​ เวลา​ 13.00​ น.​ นาย​พิพัฒน์​ รัช​กิจ​ประการ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ (รมว.กก.)  พร้อมด้วย​ นายเขมพล​ อุ้ย​ต​ยะ​กุล​ เลขานุการ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ นายอารัญ บุญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วม​ประชุมหารือเตรียมความพร้อมเรื่องส่งเสริมประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมการเปิดเมืองรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Pattaya Moves On) โดยมี​ นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี​ นายสนธยา คุณปลื้ม​ นายกเมืองพัทยา​ หัวหน้าส่วน​ราชการ​ ภาครัฐ​ เอกชน​และผู้แทนผู้ประกอบ​การภาคอุตสาหกรรม​การท่องเที่ยว​จังหวัด​ชลบุรี​เข้าร่วม​ประชุม ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือใน ประเด็นต่างๆ ดังนี้

 สถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาด และการฉีดวัคซีนในพื้นที่ (โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี)

 การดำเนินงานและความคืบหน้าการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

 การดำเนินงานและความคืบหน้าการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

 แผนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อให้ประชากรในพื้นที่ได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดในพื้นที่ (โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี)

 แผนปรับปรุงบนพื้นฐานของการท่องเที่ยวสีขาว - สะอาดปลอดภัยเป็นธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม (โดยเมืองพัทยา)

 แผนการสื่อสารสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะคนในพื้นที่ One Voice (โดยเมืองพัทยา)

 แผนเผชิญเหตุ ความพร้อมด้านสาธารณสุขในการรองรับผู้ติดเชื้อรายใหม่และมาตรการ

รองรับที่นำไปสู่การยุติการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (โดยจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา)