วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำคณะผู้บริหารร่วมยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งรัชสมัย ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก