ประกาศฯ สำหรับสถานที่ออกกำลังกายประเภทฟิตเนส
ประกาศฯ สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาและมหกรรมกีฬาเอกสารเผยแพร่ด้านการกีฬา


ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

9. แพลตฟอร์มการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา สปิริต
ประกาศฯ แบบมีผู้ชม

1. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 1)

2. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 2)