ประชาสัมพันธ์

กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

Phuket Sandbox (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมความพร้อม Phuket Sandbox

มาตรการเยียวยาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรับมือCOVID-19 เพราะเรา...จะก้าวข้ามเรื่องนี้ไปพร้อมๆกัน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้านโยบายและมาตรการด้านการท่องเที่ยว/ด้านการกีฬา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 พร้อมเร่งสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กลับมา สร้างเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ชุมชน ประชาชนเที่ยวได้พร้อมสุขอนามัยที่ดีด้วยมาตรการ

บ่อน้ำทริป พาชีวิตพบความแฮปปี้...

บ่อน้ำทริป พาชีวิตพบความแฮปปี้... "พฤษภาคม" เดือนสำคัญยิ่งของพสกนิกรชาวไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอน้อมรำลึกถึง "น้ำศักดิ์สิทธิ์" ที่มาแห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยทริปเที่ยวชมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ใกล้เคียง ปทุมธา

ททท. นำส่งความห่วงใยและกำลังใจถึงคนทั่วโลกผ่านปลาตะเพียนด้วยภาพยนตร์โฆษณาชุด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาชุด "Best Wishes (Pla-Ta-Pian)

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย